Toitumisterapeudid, toitumisteraapia õpilased ja jätkukoolitusega toitumisnõustajad


Toitumisteraapia ja toitumisnõustamise eesmärgiks on võimaldada inimesel oma tervisepotentsiaali maksimaalselt realiseerida, hoolitsedes selle eest, et keha saaks funktsioneerimiseks õiget kütust (st. õigeid toitaineid). Kui mingist toitainest jääb vajaka või seda on liiga palju, on tulemuseks organismi nõrgenemine, halvenenud enesetunne ja olukorra kestmisel enamasti ka mingi haigus.

Meie kodulehelt www.toitumisterapeudid.ee leiad haigustepuhust toitumist õppinud toitumisterapeudid ja funktsionaalse toitumise nõustajad, kes töötavad toitumisterapeutide meeskonnas. Samuti leiab meie kodulehelt jätkukoolitusega toitumisnõustajate kontaktid, kes saavad pidevat supervisiooni toitumisterapeutidelt.  Kolm toitumisterapeuti, Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Ülle Hõbemägi on saanud lisakoolituse funktsionaalse toitumisteraapia alal (bioloogilise ja funktsionaalse meditsiini teemadel), mis lubab neil teostada ja interpreteerida erinevaid analüüse. 

Toitumisterapeudid

Eestis on toitumisteraapia täiesti uus valdkond. Inglise keeles on selle eriala spetsialisti nimetuseks nutritional therapist. Toitumisteraapia toetub biokeemiale ja toitumisteadusele, toiduainete ja toidulisandite tervistava mõju kohta tehtud teadusuuringutele. Toitumisteraapia kuulub komplementaarse ehk täiendava teraapia alla, mis toetab tavameditsiini.

Toitumisterapeudid peavad tegema tihedat koostööd arstidega, haiguste diagnoosimine ja ravi on arsti kompetentsis, samuti ravimite määramine või ärajätmine. Toitumisteraapia meetodid aitavad paljudel juhtudel kliendil klassikalise meditsiini raviprotseduurideks valmistuda, neid protseduure paremini taluda või pärast ravi kiiremini terveneda. Samas on toitumisterapeut iseseisev spetsialist, kes tegutseb oma spetsiifilisel erialal. Toitumisterapeut teeb kõigepealt kindlaks inimese tervist mõjutavad toitumislikud tegurid, millest lähtudes soovitab muutusi toiduvalikus ja tarvidusel ka vajalikke toitaineid toidulisanditena.

Toitumisteraapia on oma olemuselt holistiline distsipliin, mis vaatleb inimest tervikuna tema psühhosotsiaalses keskkonnas ning keskkonnategurite poolt mõjutatuna. Ägedate haiguste ravis on tihti hädavajalikud kas medikamendid või kirurgiline sekkumine, toitumisteraapiast aga võib saada abi paljude krooniliste seisundite puhul, rääkimata selle rollist haiguste profülaktikas. Toitumisteraapia kasutab funktsionaalse meditsiini teadmisi. Kõik, mida toitumisteraapias soovitatakse, baseerub teadusuuringutel ning on seletatav kehas toimuvate biokeemiliste protsessidega. Toitainetevajaduse, seedesüsteemi tervise ning ka toiduallergiate ja toidutalumatuse väljaselgitamiseks teevad toitumisterapeudid mitmesuguseid teste (kui neil on spetsiaalne väljaõpe). Ning lisaks toiduvaliku korrigeerimisele kasutavad nad vajadusel ka toidulisandeid. Lisaks sellele annab toitumisterapeut vajadusel üldisemaid soovitusi elustiili muutmiseks (kehaline koormus, stressiga toimetulek, suitsetamisest loobumine, alkoholi vähendamine jms).

Toitumisteraapia alla ei kuulu haiglapatsiendi toitumise juhendamine, ägedate haiguste, opetasioonieelsete ja -järgsete toitumiste juhendamine. Toitumisteraapia ei ole ka haige kliiniline toitmine (haiglas viibiva haige toitmine). Toitumisteraapia kasutab täiesti teistmoodi lähenemist kui kliinilised toitumise ja toitmise distsipliinid, k.a. kliendi toitumuslike vajaduste hindamised, teraapiaplaani koostamised ning teraapia tegevused. See on meditsiiniga seotud eriala, kuid see ei ole arstiteadus.

Toitumisteraapia on, nagu juba öeldud, täiesti eraldiseisev distsipliin.  Toitumisteraput on ainult see, kes on läbinud vastava väljaõppe. Artsid, dietoloogid, toiduainete tehnoloogid jt ei ole toitumisterapeudid, kui nad ei ole läbinud toitumisterapeudi õpet. Toitumisterapeudiks saab õppida peale Tervisekooli Eestis vaid  Inglismaal ja Ameerikas. Teises riikides õpetatakse teisi distsipliine, nagu nt kliinilist toitumismeditsiini, mis ei ole sama mis toitumisteraapia.

2017. aastal on Eestis veel kahes koolis võimalik õppida toitumisterapeudi õppes, kuid need õpped valmistavad ette teistsuguseid spetsialiste. Tartu Tervishoiu Kõrgkool koolitab nn baastaseme toitumisnõustajat meditsiinis, Rahvatervise Akadeemia aga kliinilise toitumismeditsiini esindajat. Õppe pikkused on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 5 kuud,  teistes koolides 3-3,5 aastat.

Toitumisnõustamine

Toitumisnõustaja ingliskeelne vaste on nutritional councellor või nutritional advisor. Võrreldes toitumisterapeutidega on nad saanud väiksemas mahus koolituse ning õppinud nõu andma eeskätt üldise tasakaalustatud toitumise osas, mitte aga näiteks määrama individuaalseid terapeutilisi dieete erinevate haiguslike seisundite puhul, mis nõuab terapeudi väljaõpet. Toitumisnõustajad annavad toitumisalast nõu vaid oma kompetentsuse piires, suheldes tihedalt toitumisterapeutidega ning saades nendelt erialast nõu ja abi.

Toitumisnõustajaid on tänasel päeval Eestis väga erineva tasemega. On selliseid, kes nimetavad ennast vastavalt, kuid ei ole läbinud mitte mingisugust koolitust või on läbinud vaid mõned üksikud täiendkoolitused toitumise alal. Ilma vastava koolituseta on võimalik tänasel päeval Eestis saada ka toitumisnõustaja kutset. Piisab nõustamise praktikast ja eksami sooritamisest. Meil on õe vm meditsiinialase haridusega isikuid, kes on saanud lisakoolituse toitumise baastõdede alal ja neid, kes seda saanud ei ole.  On toitumisnõustajaid, kes on läbinud vaid personaaltreeneri koolituse raames toitumisalase lühikursuse. Baasteadmised saanud toitumisnõustajad oskavad enamasti kliendi menüüd analüüsida ja anda toitumuslikke soovitusi Eesti toitumisjuhistest ning kliendi soolistest, energeetilistest jm vajadustest lähtuvalt.

Tervisekoolis on baastaseme toitumisnõustajad õppinud 350 tundi, Rahva Tervise Akadeemias 650 tundi. Baastaseme koolitused on läbinud suur hulk meditsiinitöötajaid (250 tunni ulatuses) ja Haapsalu Kolledži tervisejuhi õppe läbinud isikud. 

Tervisekooli täies mahus lõpetanud toitumisnõustajad on tervisenõustajad toitumise alal, kes suudavad anda nõu ka paljudes muudes valdkondades, nad on õppinud 600 tundi ainult toitumisnõustamisega seonduvat, on lõpetanud kooli vastavateemalise lõputööga, milles on analüüsinud tõenduspõhistele andmetele toetudes ühte nõustamisega seonduvat teemat. Nad oskavad soovitada GK dieeti kaalulangetamiseks, juhendada seedevaevustepuhust toitumist, anda nõu tervislikuks veganluseks ja detoksifikatsiooni toetamiseks, samuti oskavad juhendada paljusid erideete, mida toitumisterapeudid kliendile soovitavad.

Siit leiad erineval tasemel ehk baasõppe tasemel ja tervisenõustaja toitumise alal tasemel toitumisnõustajate kompetentside kirjeldused. 

Meie kodulehelt leiad sellele põhikoolitusele lisaks jätkukoolitusi saanud nõustajad, kes on lõpetanud või õpivad Tervisekoolis funktsionaalse toitumise nõustaja õppes.  Oluline on teada, et need nõustajad töötavad praegu nõustajatena, kes saavad vajadusel toitumisterapeutidelt supervisiooni või töötavadki toitumisterapeudi meeskonnas. 

Toitumisnõustajad ei anna otseselt haiguspuhuseid juhiseid, kuid aitavad muuta menüüd tervislikumaks. Sageli piisab haigussümptoomide taandamiseks regulaarsest ja tasakaalustatud toitumisest, rasvade tarbimise korrigeerimisest ning veresuhkru tasakaalustamisest toitumise abil. Toitumisterapeut aitab juba edasi spetsiifilisemate soovitustega, teeb lisateste ning soovitab vajadusel spetsiifilisi dieete ja toidulisandeid.

Kui soovite toitumisnõustaja või –terapeudi konsultatsiooni, siis veenduge eelnevalt selles, missuguse nõustaja või terapeudi juurde te lähete, missugust tunnistust ta omab. Kas tunnistusel on toitumisalast koolitust 40 tundi või 600 tundi või veel rohkem – sellel on väga suur vahe. Ja kas tal on üldse eraldi tunnistus toitumisnõustamise alal. Paljudel on personaaltreeneri või meditsiinitöötaja tunnistus ilma piisava toitumisalase täiendõppeta.

Meie kodulehelt www.toitumisterapeudid.ee nõustajat/terapeuti valides saate kindluse, et satute pädeva, eksami sooritanud ning piisavat nõustamiskogemust omava nõustaja juurde.

Alati on võimalik anda meile tagasisidet oma nõustaja/terapeudi kohta ning esitada pretensioone. See on väga oluline teenuse kvaliteedi kindlustamise seisukohalt. Kontaktid leiate meie kodulehelt www.toitumiserapeudid.ee.

Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni juhatus
Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Ülle Hõbemägi